NEN 3140 keuring

NEN 3140 keuring voorkomt onnodige risico’s

In Nederland eist de wetgever een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Elektrische installaties en apparaten moeten veilig zijn. Werkzaamheden met of aan deze installaties en apparaten moeten veilig worden uitgevoerd. Elke organisatie waar mensen werken heeft met deze wetgeving te maken mee te maken. Daarnaast wil u natuurlijk de veiligheid van uw personeel en eventuele bezoekers kunnen garanderen. Door uw NEN 3140 keuring te laten uitvoeren door HVAC Techniek voorkomt u onnodige risico’s op het gebied van elektrische installaties.

Veilige bedrijfsvoering dankzij NEN 3140 keuring

Werknemers moeten zich aan de Arbowet houden en werkgevers moeten kunnen aantonen dat ze er alles aan gedaan hebben om dit te faciliteren. De NEN 3140 is een methodiek om aan de eisen van de Arbowet een praktische invulling te geven. Dit helpt om incidenten (bijvoorbeeld brand) te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden, helpt een goed opgezet werkproces om aan te tonen dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is de Nederlandse norm voor een veilige bedrijfsvoering bij werkzaamheden aan, met of in de buurt van elektrische apparaten die gebruikmaken van laagspanning. Laagspanning is maximaal 1.000 volt wisselspanning en 1.500 volt gelijkspanning. Na de NEN 3140 keuring kunt u er zeker van zijn dat uw personeel de elektronische apparaten binnen uw organisatie veilig kan gebruiken. Daarnaast weet u zeker dat u aan de wettelijke eisen voor een veilige bedrijfsvoering voldoet.

Is de NEN 3140 verplicht?

Zoals de meeste normen is de NEN 3140 niet wettelijk verplicht, maar geeft wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen. In de norm staan bijvoorbeeld werkprocedures voor veilig schakelen aan elektrische installaties, een methodiek voor inspecties van de gebouwen en de werkwijze rondom het instrueren en aanwijzen van medewerkers. De norm is een praktisch handvat om te helpen met een goede bedrijfsvoering van uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Drie pijlers van de NEN 3140

  • Instructie & aanwijzingen – het uitvoeren van werkzaamheden door door opgeleide en bevoegde personen.
  • Inspectie & toezicht – inspecties van installaties, machines en arbeidsmiddelen.
  • Beleid & procedures – beleid van de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.