Webeasy

HVAC-Techniek is systeemintegrator voor zowel Webeasy als andere systemen.

Met Webeasy beheerst u klimaat, ruimteregeling, legionella, integratie, supervisor en de cloud. Wij kunnen alle techniek in een gebouw aansturen. Met eigen producten, producten van derden of een combinatie daarvan. Alle software is ontwikkeld op basis van het Niagara Framework, de wereldwijde standaard voor gebouwautomatisering. Door ervaren specialisten met uitgebreide kennis van gebouwinstallaties en besturingstechniek .

De voordelen van Webeasy

Maatwerk

Doordat Webeasy gebouwd is op het wereldwijde Niagara Framework beschikken wij hiermee over onbeperkte mogelijkheden voor project engineering

Klimaat

Klimaatbesturingsinstallaties programmeren, configureren en beheren. Met een uitgebreide bibliotheek voor allerlei klimaatapplicaties.

Ruimteregelingen

Geïntegreerde ruimteregeling voor klimaat, verlichting en zonwering. Vanuit de server vindt registratie, visualisatie, bediening en configuratie plaat

Legionella

Legionella-preventie met standaard en maatwerkoplossingen voor desinfectie, temperatuurcontrole en registratie.

Nazorg

Installaties vanuit de cloud monitoren, bijstellen en herstellen. Een eenvoudig dashboard met alle informatie over het functioneren van uw gebouwinstallatie.